Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

pannadziewanna
7942 968a 390
Reposted bystraycatMigotliwakarolinnaasofiasviceversatomashmakemeateastettinertomeshlaparisiennelovesweetsjethradesperateeepaketmichalkoziolBrainyBloodEvehope24honigwurm
pannadziewanna
I wish someone told me: you're safe with me
Reposted byludzo ludzo
pannadziewanna
Reposted fromoll oll viacavebear cavebear
pannadziewanna
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viacavebear cavebear
pannadziewanna
4394 b93b 390
Reposted from777727772 777727772 viacavebear cavebear
pannadziewanna
pannadziewanna
Taka dziewczyna jak ty może mieć każdego, mówisz.
Takie dziewczyny jak ja najczęściej są same, odpowiadam.
— 20:15
Reposted bycavebearsearchingpollyafercianot66
pannadziewanna


starry wonderland
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
pannadziewanna
7530 6fdd 390
Reposted bystraycatznuhtomashmichalkoziolBrainynigdyjaRedHeadCath
pannadziewanna

Yay <3
Reposted fromkjn kjn viasuits suits

January 14 2018

pannadziewanna
8920 0e67 390
Reposted fromrol rol viafelicka felicka
pannadziewanna

January 13 2018

pannadziewanna
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
pannadziewanna
3198 1ddc 390
pannadziewanna
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
pannadziewanna
1241 7233 390
pannadziewanna
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viahaveagoodday haveagoodday
pannadziewanna
4168 3428 390
pannadziewanna
Sobota wieczór. Nie ma kina, nie ma rozmów, nie ma spaceru nawet. Nie ma nic. Tylko kreski na powiekach.
— 22:43
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
pannadziewanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl