Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

pannadziewanna
Reposted frommangoe mangoe viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
6797 f61f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
pannadziewanna
3848 e237 390
Reposted fromxawery xawery viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
3094 9298 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
8156 37cc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
8559 4357 390
pannadziewanna

repost if you should be doing something that ISN’T soup.

pannadziewanna
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
pannadziewanna
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
pannadziewanna
4129 da0c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viablackheartgirl blackheartgirl

August 19 2019

pannadziewanna
2740 3d9a 390

August 18 2019

pannadziewanna

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
pannadziewanna
9244 ebc3 390
pannadziewanna
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
pannadziewanna
pannadziewanna
pannadziewanna
5948 f8b3 390
Reposted fromthetemple thetemple viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl