Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

pannadziewanna
1755 26b2 390
Reposted bysodeephouseofpainelewineaduvettazniebieskimiveritas1psychojunkiekitchyheadsbangbangeatpuddinggx-rayWaterme

June 07 2017

pannadziewanna
9746 9d49 390
Reposted bypiar piar

May 29 2017

pannadziewanna
Przed tobą powrót do domu i wszystko, co on przynosi. Komfort, ale i obowiązki. Bezpieczeństwo, ale i rutynę.
— nadiavstheworld.com

May 25 2017

pannadziewanna
8866 1796 390
Reposted byelszachlanny

May 24 2017

pannadziewanna
5468 2a58 390

May 21 2017

pannadziewanna
I love you more than my own skin.
— Frida Kahlo
pannadziewanna
You are one of my nicest thoughts.
— Georgia O'Keeffe
pannadziewanna
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
— 12:09

May 16 2017

pannadziewanna
0889 1886 390
Reposted byedhellstettiner

May 06 2017

pannadziewanna
7228 4cdd 390

May 04 2017

pannadziewanna
Będę studiować, będę taka ważna, dorosła, niezależna. Będę królową życia. Wszystkich żyć. Yhm…
— zycie20.pl
pannadziewanna
4037 49e9 390

May 03 2017

pannadziewanna
7744 84ba 390

April 29 2017

pannadziewanna
0888 72b5 390
Reposted byvox vox

April 25 2017

pannadziewanna

“Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.

Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, że w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.“

— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)

April 20 2017

pannadziewanna
2060 c94f
pannadziewanna
0714 2671 390
Reposted byarumhcdoomedman

April 18 2017

pannadziewanna
you have no obligation to your former self
they are dumber than you and they don't exist
— mr. hank green

April 14 2017

pannadziewanna
I'm looking for something new
I don't know what I'm looking for
But I'm looking for something
— Something new
pannadziewanna
7619 8e8f 390
Reposted bystettiner stettiner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl