Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

9378 3c58 390
Reposted frommartinini martinini viamastema mastema
pannadziewanna
1341 b860 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viamastema mastema
pannadziewanna
6300 de92 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamastema mastema
0339 7d8e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamastema mastema
pannadziewanna
Reposted frombluuu bluuu viaGaggle Gaggle
pannadziewanna
0723 c55b
Reposted frommeem meem viainsanelife insanelife
pannadziewanna
3712 7494 390
pannadziewanna
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsanelife insanelife

October 04 2017

pannadziewanna
7101 73d3 390
Reposted byGagglemastema

October 03 2017

pannadziewanna
pannadziewanna

September 28 2017

pannadziewanna
Reposted bychowdernoisetalespszczola91embraceDorin11ladies-warriorspandorcialoozikerid0lexxiezamknioczyblondidziomBrainyNoCinderellabreakawaydeepbluexfridays-karmaodnowamuviellananobodykreska-groteskaCanadienthesilenceofthealcoholicday11shadow1911xerInsomniaNervosacarlandlouisemietta-worlddontforgetmesiostrzycaLogHiManowhatevertirelesrideauxMrCoffegoblaniedoskonaloscwojnadiviirmelinmartalauramagolek22hesiamelamsofallpomaranczowyzeszytghalbadiouskaastishkaiwantmagicparadisoAmericanloverFamousWhenDeadjasminnieletha0finatkakurdebelecavebearmolotovcupcakepersona-non-gratakotficapiehusfutureiscominglekkaprzesadaday11shadow12czerwcancmspStoneColdSobereternaljourneyrzzkropkawszystkodupacathilliumzoriadepthwickednancylitkaikariniekoniecznieomnieniedoopisaniaikaricarlandlouiseciarkapjotreqqqvanitevaniteinyoutomorrow-will-be-bettermaple-leafwhippedcream92lenifcalaparisiennezeberkojethraschattenreichlteodysseyxlickmysneakersulotnieolimpiaczooxermehhhasylopathinsanelife
pannadziewanna
4077 9745 390
to ja

September 23 2017

pannadziewanna
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viarasta87 rasta87
pannadziewanna
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz. 
— Victoria Connelly
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viarasta87 rasta87
pannadziewanna
1294 d0b4 390
Reposted fromexistential existential
pannadziewanna
1372 5ac2 390
Reposted fromsassenach sassenach

September 18 2017

pannadziewanna
Reposted fromRynn Rynn viahouseofpain houseofpain
pannadziewanna
4117 629c 390
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
pannadziewanna
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl