Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

pannadziewanna
0888 72b5 390
Reposted byvox vox

April 25 2017

pannadziewanna

“Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.

Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, że w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.“

— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)

April 20 2017

pannadziewanna
2060 c94f
pannadziewanna
0714 2671 390
Reposted byarumhcdoomedman

April 18 2017

pannadziewanna
you have no obligation to your former self
they are dumber than you and they don't exist
— mr. hank green

April 14 2017

pannadziewanna
I'm looking for something new
I don't know what I'm looking for
But I'm looking for something
— Something new
pannadziewanna
7619 8e8f 390

April 04 2017

pannadziewanna
3560 64dc 390
pannadziewanna
2660 d86f 390
pannadziewanna
Way too many feels
Don't waste 'em on me

You are way too young
To settle for real
— Stop, Babe

March 27 2017

pannadziewanna
5261 e166 390
pannadziewanna
2104 637c 390
Reposted byhash28mmeyotsentymentalnamikimotokrolperelmole-w-filizanceatrantakaktufotofob

March 20 2017

pannadziewanna
7746 2a24 390
Reposted byiamthepirate iamthepirate

March 05 2017

pannadziewanna
- Who were you
before they broke your heart?
— 00:26
pannadziewanna
1186 1649 390
Reposted byDeiji Deiji
pannadziewanna
6380 a2b8 390

February 27 2017

pannadziewanna
0302 f016 390

February 24 2017

pannadziewanna
too cute! Cats family <3

February 23 2017

pannadziewanna
6191 1678 390

February 21 2017

pannadziewanna
8902 30c2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl