Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

remember ..

Reposted fromamatore amatore

March 23 2019

pannadziewanna
pannadziewanna
2037 5c4e 390
Reposted fromAstalka Astalka viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
pannadziewanna
0267 915d 390
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
4208 6893 390
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan

November 06 2018

pannadziewanna
1062 7b04 390
Reposted byzachlannyTankkokolokowithmyheadinspacetekwojfistizombiekraskoLeguanienSaper300ghalbadioustimecodejacoszek

November 04 2018

pannadziewanna
9962 993e 390
Reposted bytoffifeeGabreiilapkz451dancingwithaghostzodynniwiedrain832elewinea

November 02 2018

pannadziewanna
5489 a81c 390
Reposted fromambermoon ambermoon viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
5415 b81f 390
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
pannadziewanna
pannadziewanna
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
2437 9d9a 390
pannadziewanna
2283 2c26 390
pannadziewanna
5116 0257 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
pannadziewanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl