Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2020

pannadziewanna
5961 31e8 390
Reposted fromgubert gubert

June 22 2020

pannadziewanna
2516 0a6d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
Sponsored post
soup-sponsored

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivi
pannadziewanna
7490 22a9 390
Szczecin <3
Reposted fromkatisz katisz viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
pannadziewanna
5999 32e0 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna

Papieros jest doskonałym przykładem doskonałej rozkoszy. Sprawia przyjemność, a nie zaspokaja.
— Oscar Wilde
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pannadziewanna
9850 71cd 390
pannadziewanna
Chciałybyśmy przy boku mężczyzny, ale nie bierzemy pod uwagę, że pełnokrwisty mężczyzna potrzebuje pełnokrwistej kobiety. Ta natomiast nie uznaje swojej kobiecości za słabość, a czułość, wrażliwość i delikatność stanowią o jej sile. Te cechy uzupełnione intelektem i niezależnością tworzą prawdziwie magiczną mieszankę. (...) Niezależność to świadomość tego, że można wiele osiągnąć samej, ale z przyjemnością korzysta się ze wsparcia drugiej strony, pozwalając jej dopełniać nasze braki.
— trudnasztuka.pl

June 16 2020

pannadziewanna
2860 c69e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
5957 9cc5 390
Reposted frommangoe mangoe viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
4826 cfd9 390
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
4461 95d7 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
Reposted fromshakeme shakeme
pannadziewanna
1811 b033 390
Reposted fromtfu tfu
pannadziewanna
Reposted fromFlau Flau
pannadziewanna
2962 3d77 390
Reposted fromSensuousCurves SensuousCurves
pannadziewanna
3174 b74a 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
pannadziewanna
Tak, ludzie ci, tak jak my wszyscy, mają jedno życie, więc dlaczego mają czekać, aż społeczeństwo, państwo i prawo łaskawie ‘dojrzeją’?
— GW /Piotr Stasiński
Reposted bybeinthe beinthe

June 11 2020

pannadziewanna
Reposted fromuhuh uhuh viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...